1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Posebni odbor za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi

Obaveštenje

Predsednik Posebnog odbora
Predsednik PO SiT priv

Spec.dr.med. Dragan Stefanović,

specijalista opšte hirurgije iz Niša                                                                         

Članovi odbora:

- Spec.dr.med. Nebojša Marković, potpredsednik PO, spec.ginekologije i akušerstva iz Leskovca

- Dr. med Miroljub Jovanović, iz Niša

- Spec.dr.med. Tamara Milosavljević, spec.radiologije iz Niša

- Dr.med. Ana Jovanović, iz Niša

- Dr.med. Marko Ćirić iz Niša

Za članove istoimenog odbora Lekarske komore Srbije predloženi su:

- Spec.dr.med. Dragan Stefanović specijalista opšte hirurgije iz Niša

- Dr.med. Ana Jovanović, iz Niša

DELATNOST:

1) stara se o kvalitetu, organizaciji i dostupnosti sekundarne i tercijarne privatne lekarske prakse i njenoj usklađenosti sa celokupnom zdravstvenom zaštitom;
2) -riprema predloge Upravnom odboru za aktivnost Komore na unapređenju standarda, normativa i propisa u oblasti sekundarne i tercijarne zdravstvene delatnosti u privatnoj lekarskoj praksi;
3) -aje mišljenje na opšte akte kojima se propisuju uslovi za obavljanje privatne lekarske prakse;
4) daje mišljenje na opšte akte kojima se propisuju uslovi pod kojima lekari iz privatne lekarske prakse mogu obavljati poslove iz svoje struke i naučnoistraživački rad u ustanovama državne zdravstvene delatnosti;
5) preporučuje minimalnu cenu zdravstvenih usluga u privatnoj lekarskoj praksi;
6) daje mišljenje na cene zdravstvenih usluga iz privatnog zdravstvenog osiguranja;
7) zastupa interese lekara u privatnoj praksi pri ugovaranju sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i sa drugim osiguravajućim društvima;
8) preporučuje način oglašavanja i isticanja naziva privatne lekarske prakse;
9) preduzima mere za suzbijanje rada lekara u formi >sive< ekonomije;
10) pokreće inicijativu prema Upravnom odboru o svim pitanjima iz svoje delatnosti koja su od značaja za ostvarenje ciljeva i zadataka privatne prakse i Komore;
11) odlučuje o drugim pitanjima od značaja za uslove rada i rad u privatnoj lekarskoj praksi;
12) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim statutom i opštim aktima Komore.

 

 

 

 

 

 

kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...