1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Prijava sudu časti

Pokretanje postupka

Sud časti može pokrenuti disciplinski postupak na zahtev:

- pacijenta, odnosno oštećenog lica,

ili po službenoj dužnosti i tada postupak pred Sudovima časti mogu pokrenuti:

- Skupština Komore

- Upravni odbor Komore

- Nadzorni odbor Komore

- Direktor Komore

- Etički odbor Komore.

Predlog za pokretanje postupka pred Sudom časti podnosi se Sudu časti u pismenom obliku i mora da sadrži:

- Naziv organa pred kojim se vodi postupak

- Ime i prezima lekara protiv koga se vodi postupak

- Podatke o zaposlenju lekara

- Vreme i mesto izvršenja povrede

- Činjenice i okolnosti neophodne da se povreda odredi

- Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prijave

- Predloge koje dokaze treba izvesti pred Sudom časti

- Predlog da se lekar proglasi odgovornim.

Prijave se podnose Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju sa naznakom „Za Sud časti“.

Disciplinska odgovornost članova komore

Član komore disciplinski odgovara pred sudom časti ako činjenjem ili nečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana komore.

Član komore vrši povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana komore ako:

1) postupa u suprotnosti sa odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje u pružanju zdravstvene zaštite pacijentima;

2) povredi etički kodeks;

3) obavlja zdravstvenu delatnost nestručno, odnosno u suprotnosti sa savremenim dostignućima medicinske, stomatološke, odnosno farmaceutske nauke i prakse, ili ako načini stručnu grešku;

4) svojim ponašanjem prema pacijentima, drugim članovima komore ili trećim licima povredi ugled profesije;

5) u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

6) ne ispunjava obaveze člana komore utvrđene zakonom, statutom i drugim opštim aktima komore.

Statutom komore određuju se i druge povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana komore.

Krivična ili prekršajna odgovornost, odnosno odgovornost člana komore iz radnog odnosa kod poslodavca, ne isključuje disciplinsku odgovornost člana komore po ovom zakonu.

kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...