1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Prijava ustanova

Na osnovu člana 55 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, lekar, korisnik starosne penzije, može osnovati privatnu praksu uz saglasnost nadležne komore. Radi dobijanja navedene saglasnosti potrebno je podneti odgovarajući zahtev.

pdfZahtev za davanje saglasnosti za osnivanje privatne prakse

 

Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu državne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu državne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove
 • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je zdravstvena ustanova zaključila ugovor o redovnom ili dopunskom radu.

pdfPrijava državne zdravstvene ustanove

 

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanovi nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove
 • Rešenje (ili overenu fotokopiju rešenja) Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti
 • Rešenje (ili overenu fotokopiju rešenja) o upisu u Registar privrednih subjekata
 • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojim je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu
 • Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

pdfPrijava privatne zdravstvene ustanove

 

Osnivač privatne nezdravstvene ustanove, kao i direktor državne nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare dužne su da izvrše prijavu svoje ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu nezdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu ustanove
 • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je ustanova zaključila ugovor o redovnom ili dopunskom radu
 • Lekari zaposleni u nezdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač, odgovorno lice ili jedan od zaposlenih lekara te ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

pdfPrijava nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare

kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...