1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Sticanje naziv primarijus

Na osnovu člana 8. tačka 13. Zakona o komorama zdravstvenih radnika i člana 11. st. 1. tačka 20. Statuta Lekarske komore Srbije, obaveštavamo Vas da svoje zahteve za sticanje primarijata možete podneti Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju.

Obaveštenje o uslovima za dobijanje naziva primarijus

(sa sajta Ministarstva zdravlja RS)

Naziv primarijus može se dodeliti doktoru medicine, doktoru stomatologije i diplomiranom farmaceutu, koji ima najmanje:

1) 12 godina rada u zdravstvenoj delatnosti, od čega šest godina posle položenog specijalističkog ispita

2) publikovane stručne i naučne radove čiji je jedini autor, prvoimenovani autor ili koautor, bodovanih sa najmanje 100 bodova, pod uslovom da je 60 bodova ostvario u radovima u kojima je jedini ili prvoimenovani autor.

STRUČNI I NAUČNI RADOVI BODUJU SE NA SLEDEĆI NAČIN:

1. rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u domaćem zborniku ili suplementu

- prvoimenovani autor 4 h

- koautor 2 h

2. rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u međunarodnom zborniku ili suplementu

- prvoimenovani autor 8 h

- koautor 6 h

3. rad objavljen u celini u domaćem zborniku ili suplementu

- prvoimenovani autor 6 h

- koautor 3 h

4. rad objavljen u celini u međunarodnom zborniku ili suplementu

- prvoimenovani autor 10 h

- koautor 6 h

5. stručni časopisi – nacionalni

Originalni rad

- prvoimenovani autor 15

- koautor 10

6. stručni časopisi – međunarodni

Originalni rad

- prvoimenovani autor 30

- koautor 20

7. monografije

- jedini ili prvoimenovani 20

- jedan od ostalih autora 10

8. poglavlja u stručnim knjigama

- jedini ili prvoimenovani 15

- jedan od ostalih autora 10

9. uža specijalizacija – 20

10. studije drugog stepena, tj. magisterijum – 20

11. studije trećeg stepena - doktorske akademske studije - 40

(Ukoliko kandidat ima završene studije drugog, odnosno trećeg stepena, vrednovaće se samo studije trećeg stepena)

UKUPNO BODOVA: ______________________________________________________

BROJ BODOVA ZA RADOVE U KOJIMA JE JEDINI ILI PRVOIMENOVANI AUTOR_______________

PRIHVATAJU SE SAMO RADOVI OBJAVLJENI U STRUČNIM ČASOPISIMA KOJI IMAJU OZNAKU: CIP – KATALOGIZACIJU U PUBLIKACIJI (ISSN, ISBN, UDK, UDC).

PERIOD U KOME JE AUTOR OBJAVLJIVAO RADOVE NE MOŽE BITI KRAĆI OD ŠEST GODINA NA DAN PODNOŠENJA ZAHTEVA, ODNOSNO PREDLOGA ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS, TJ. RADOVI MORAJU BITI OBJAVLJENI U NAJMANJE ŠEST RAZLIČITIH KALENDARSKIH GODINA.

Zahtev (podnosi kandidat lično), odnosno predlog (može podneti odgovarajuća sekcija ili podružnica Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije, kao i nadležna komora) za dobijanje naziva primarijus podnosi se Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Beograd, Vladetina 1-3, soba 16.

UZ ZAHTEV, ODNOSNO PREDLOG, DOSTAVLJAJU SE DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA, I TO:

overene fotokopije svih diploma
kratka radna biografija
potvrda odgovarajuće zdravstvene, odnosno druge ustanove, kao i privatne prakse o ukupnoj dužini rada u zdravstvenoj delatnosti, odnosno specijalističkog staža
spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, koji treba da sadrži: naziv rada, sve autore, naziv časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, godinu objavljivanja i stranu, odnosno strane na kojima je rad odštampan
fotokopija svakog rada sa spiska: naslovna strana časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, strana na kojoj se nalaze imena članova redakcionog odbora (recenzija), strana, odnosno strane na kojima je rad odštampan, strana na kojoj se vidi CIP - katalogizacija u publikaciji
uz radove odštampane u izvodu (rezime, poster) - original rada u celini
mišljenje osnovne Podružnice Srpskog lekarskog društva
mišljenje odgovarajuće sekcije Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije
potvrda o članstvu u Srpskom lekarskom društvu, odnosno Farmaceutskom društvu Srbije
kandidati iz autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, pribavljaju i mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine.

kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...