1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Uplata članarine

Obračun članarine

Članarina za doktore medicine (u daljem tekstu: lekare), koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama (osnovane sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini) i u privatnoj praksi, u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom, za osnivače zdravstvenih ustanova, osnovane sredstvima u privatnoj svojini i osnivače privatne prakse, iznosi 0,8% neto mesečne zarade.

Članarina ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno. Članarina za lekare dobrovoljne članove iznosi 0,8% od neto mesečne zarade, odnosno mesečnih primanja i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno, osim za nezaposlene lekare, za koje članarina iznosi 10,00 dinara mesečno.

Plaćanja članarine privremeno se oslobađaju lekari koji ne ostvaruju dohodak zbog:  porodiljskog odsustva, neplaćenog odsustva, služenja vojnog roka i dužeg bolovanja od 60 dana, pri čemu su dužni da dostave odgovarajuću potvrdu regionalnoj lekarskoj komori u koju su upisani.

Uplata članarine

Članarina se uplaćuje na žiro račun regionalne Lekarske komore na čijoj teritorijalnoj nadležnosti član Komore živi uz obavezne naznake:

  • svrha doznake: "članarina"
  • poziv na broj: matični broj ustanove (za ustanove), odnosno JMBG člana (za članove)

Za uplaćenu članarinu, ustanove gde su lekari zaposleni ili poslodavac obavezni su da regionalnoj Lekarskoj komori dostavljaju spiskove lekara za koje je uplaćena članarina. Spisak treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime lekara, JMBG, opština stalnog boravka, osnovica obračuna i iznos obračunate i uplaćene članarine.

Članovi Komore koji su u zaostatku sa uplatama članarine dužni su kod naknadne uplate prihvatiti naplatu pripadajuće zakonske kamate.

uplatnica za minimalnu clanarinu

 

kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...